Brug af Cookies

Som sundhedsplejerske kan du bestille en gratis BabySikker-boks til forebyggelse af ulykker og inspiration til motoriske lege og bevægelser. BabySikker-boksen uddeles til unge mødre, eller forældre, i alderen 15-21 år med børn i 0-2 års alderen.

BabySikker har som en del af ulykkesforebyggelsen også fokus på børns motoriske udvikling, da sund og alderssvarende motorisk kunnen i sig selv virker ulykkesforebyggende. BabySikker har derfor både til formål at komme med konkrete råd til forebyggelsen af ulykker og råd omkring barnets motoriske udvikling.

BabySikker er opbygget omkring en boks med bl.a. lettilgængeligt og illustrativt informationsmateriale, sikkerhedsprodukter og en særlig udviklet BabySikker-app til smartphones.

Boksen er beregnet til uddeling blandt unge forældre, men er også tænkt som en boks, sundhedsplejersker kan tage udgangspunkt i, når de har samtaler med forældrene eller fx i mødregrupper.

Initiativet er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Sygeplejeråd, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og Børneulykkesfonden.