Brug af Cookies

Bestil BabySikker

BabySikker formidles og distribueres gennem kommunernes sundhedsplejersker. Boksene sendes til den pågældende sundhedsplejerske, der videreformidler dens indhold til mødrene under hjemmebesøg. BabySikker kan bestilles til uddeling af sundhedsplejersken til unge mødre i alderen 15-21 år, eller forældre i samme aldersgruppe, med børn i alderen 0-2 år.
Bestil BabySikker her