Brug af Cookies

Børneulykker

BabySikker er en målrettet indsats for at forebygge børneulykker hos børn af unge mødre, hvor der er en større ulykkesforekomst end blandt andre børn.

Blandt de børn, der kommer på skadestuen som følge af en ulykke, er der en overhyppighed af børn af unge mødre samt af børn, hvis mødres højeste uddannelsesniveau er en folkeskoleuddannelse. Eksempelvis har børn af unge mødre uden uddannelse cirka 50 % flere skadestuekontakter, og cirka 60 % flere indlæggelser efter en ulykke, sammenlignet med børn i familier med høj uddannelse. Det er særligt ulykker som eksempelvis forgiftning, fald og forbrændinger, disse børn er udsat for.