Brug af Cookies

Sikkerhedsugen

Velkommen til Sikkerhed i Børnehøjde

Vidste du, at mange børn ikke kender til trafikreglerne, ikke ved hvilke svampe, bær og buske, der er giftige, har svært ved at vurdere, hvornår en leg bliver for farlig, ikke ved hvad de skal gøre i tilfælde af brand m.v. Listen er lang, og det vil Børneulykkesfonden og Codan gerne gøre noget ved.

I samarbejde med en pædagogisk konsulent, har vi derfor udviklet Sikkerhed i Børnehøjde; et læringskoncept, der sætter fokus på ulykker i og omkring daginstitutionen, og giver børn, pædagoger og forældre viden om, hvordan de sammen kan undgå ulykker i fremtiden. Mere end hver fjerde af alle ulykker, der rammer børn i alderen 0-9 år sker nemlig i skolen eller daginstitutionen. Med høj fysisk aktivitet, motoriske udfordringer og mange børn, der leger sammen i institutionen, øges risikoen for fald og kontaktskader, ligesom sjove bær i skoven eller uvante omgivelser i trafikken, når institutionen er på, tur kan føre til uheld. Børn skal dog fortsat lege, bevæge sig, blive udfordret og opleve verden, derfor er lege og motoriske aktiviteter en stor del af Sikkerhed i Børnehøjde.

Med afsæt i situationer, som børnene kender fra daginstitutionen, behandles forskellige temaer, og gennem samtale, leg og motoriske aktiviteter bliver børn og voksne bedre til at forebygge ulykker. Der er lagt vægt på, at læringsmaterialet er nemt at gå til, og at det kan bruges fleksibelt, så det bedst muligt opfylder hver enkelt institutions behov. Læringsmaterialet leveres i en flot læringskuffert, som indeholder pædagogiske redskaber, herunder temaplancher, pædagogisk vejledning, aktivitetshæfte med lege, mini-bøger og meget mere.

Med en bred vifte af temaer og aktiviteter er materialet udarbejdet, så det understøtter Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner.
Her på siden kan I læse mere om Sikkerhed i Børnehøjde og finde inspiration til, hvordan I som institution og forældre, kan komme godt i gang med en mere sikker hverdag.

– Vi glæder os til at forebygge ulykker sammen!